Anunci

Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

21/04/2023
Fins el 21/06/2023
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 21-04-2023 16:29