Edicte

Modificacions de padró i llistes cobratòries dels mesos d’octubre, novembre i desembre de 2022, corresponents al preu públic per la prestació del Servei d’Atenció a Domicili.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

07/02/2023
Fins el 07/04/2023
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 07-02-2023 16:45