Anunci

Modificació puntual número 19 de les Normes Subsidiàries de Planejament del sistema general d’equipaments situat al carrer Ernest Solvay.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

05/05/2022
Fins el 16/06/2022
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 05-05-2022 18:58