Procediment per a provisió de lloc de treball

L'Alcaldia ha resolt iniciar procediment per a la provisió de lloc de treball reservat a funcionar/a d'administració local amb habilitació de caràcter nacional.

El termini de sol·licituds roman obert durant un període de 10 dies hàbils, a comptar des del dimecres 29 de juliol.

- Més informació: https://suria.eadministracio.cat/board

29/07/2020
Fins el 11/08/2020
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 29-07-2020 13:42