Concurs de punts de llibre amb motiu del 70è aniversari de la Biblioteca Pública

Hi poden participar totes les persones que ho vulguin i de totes les edats.

  • Tema: La celebració dels 70 anys de la Biblioteca Pública.
  • Categories: Infants de 3 a 5 anys (P3-P5); Infants fins a 8 anys (fins a 2n de Primària); Infants de 9 a 12 anys (de 3r a 6è de Primària); Joves de 13 a 17 anys; Adults (de 18 anys en endavant).
  • Format: El format ha de ser de 6x21 cms de cartolina blanca i dibuix a una sola cara. El dibuix ha de ser inèdit i es pot realitzar en qualsevol tècnica, sense límit de colors i de manera que faciliti la seva reproducció impresa. Cal evitar relleus, purpurines, plastificats i desplegables. El dibuix pot incloure una frase o el text breu que es vulgui, sempre només a una cara. La Biblioteca Pública es reserva el dret d’incloure a la contraportada del punt de llibre informació relativa a la Biblioteca (horaris, serveis...), el nom de l’autor, així com els logotips de les institucions que la gestionen.
  • Presentació: Només es pot presentar un punt de llibre per persona. La data límit de presentació serà el dissabte 28 de novembre de 2020 a les 13.00 h. El punt de llibre es presentarà dins d’un sobre, on hi constarà a l’exterior el pseudònim o lema del participant. A dins d’aquest sobre, a més del punt de llibre, s’inclourà un sobre més petit i tancat (a la part exterior també hi constarà el pseudònim o lema), a dins del qual hi haurà les dades personals del participant (nom i cognoms, edat, curs, adreça i telèfon). Els treballs s’han de presentar a la següent adreça: Biblioteca de Súria, carrer Tarragona, 17-19, 08260-Súria.
  • Premis: Hi haurà un únic premi per a cadascuna de les categories, que consistirà en un diploma, un lot cultural i l’edició del punt de llibre per a repartir entre els usuaris i també per a la utilització de la Biblioteca Pública.
  • Jurat: El jurat estarà format per representants de la Biblioteca Pública, de l’àmbit cultural i de l’ensenyament. El jurat pot declarar nul·la alguna de les categories si ho considera oportú. En cas que es plantegi alguna dubte, serà resolt pel jurat. El veredicte del jurat serà inapel·lable.
  • Veredicte: El nom dels guanyadors/es es donarà a conèixer durant el mes de desembre, en el dia de l’acte final de a commemoració del 70è aniversari de la Biblioteca Pública, que s’anunciarà oportunament.
  • Altres consideracions: Els punts de llibre guanyadors restaran en propietat de la Biblioteca de Súria, la qual es reserva el dret d’explotació i reproducció. Amb tots els punts de llibre presentats es farà una exposició a la mateixa Biblioteca. El fet de participar en el concurs significa acceptar aquestes bases. Qualsevol aspecte no previst a les bases serà resolt per l’organització del concurs.
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 09-11-2020 13:06