Actuacions transversals

Actes i festes

L'Ajuntament vol contribuir a la dinamització social i festiva a través de l'organització directa d'activitats i la col·laboració amb les entitats de la vila.

Les competències que afecten la celebració i organització d'actes cívics, socials i festius es troben distribuïdes entre les diferents àrees municipals.

Col.laboració amb les entitats de la vila

L'Ajuntament col·labora en el desenvolupament de les activitats de les entitats de la vila des de diferents vessants:

  • Cessió d'espais públics i de material municipal de suport per a la celebració d'activitats o actes puntuals.
  • Atorgament de subvencions, d'acord amb la normativa municipal vigent.
  • Suport logístic a través de la Brigada Municipal d'Obres i Serveis.

És necessari que les entitats interessades presentin una sol·licitud prèvia a l'Ajuntament, segons estableix la normativa municipal sobre ús d'espais cívics, culturals i esportius de titularitat municipal.

L'Ajuntament també col·labora en la difusió dels actes previstos per les entitats de la vila a través de notes d'agenda que es publiquen habitualment en els webs i les xarxes socials municipals. La previsió d'actes també s'envia periòdicament als mitjans suriencs i comarcals des del servei de comunicació de l'Ajuntament.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 02-09-2019 13:51