Informació sobre el coronavirus

ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ

L'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, que gestiona la recaptació delegada de diferents impostos municipals, ha informat l’Ajuntament que les seves activitats es continuen desenvolupant amb normalitat a través de connexió remota, tot i que les seves oficines romanen tancades des del passat 16 de març. Aquest tancament es mantindrà mentre es perllongui l’actual situació excepcional per la crisi del coronavirus.

L’atenció al contribuent es manté a través dels següents canals:

Totes les cites prèvies concedides per aquest organisme han estat cancel·lades. Un cop finalitzi aquesta situació extraordinària, es contactarà amb els contribuents per tal de fixar una nova data.

L’Organisme de Gestió Tributària també ha informat que s’han ampliat els terminis de pagament en recaptació voluntària de liquidacions, fraccionaments o ajornaments.

En el cas de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica i de taxes preus públics que actualment es troben en període voluntari de pagament, es demorarà el càrrec en compte per als contribuents que en tinguin domiciliat el pagament, i es facilitarà el compliment de l’obligació de pagaments als que no hagin domiciliat.

Per tal de conèixer les dates de finalització de pagament voluntari dels tributs, cal accedir al web http://orgt.cat/calendari.


EMPRESA D'AIGÜES SOREA

L’empresa Sorea, concessionària del servei municipal d’aigües potables a Súria, també ha informat públicament que els serveis de subministrament i sanejament estan plenament assegurats amb les mateixes garanties, qualitat i seguretat que fins ara.

Sorea també ha explicat que temporalment, i mentre duri l’estat d’alerta, ha estat suspès el repartiment de correspondència en paper, incloent-hi l’enviament de factures en suport físic. Malgrat això, s’atenen les avaries que es puguin produir a les xarxes de distribució i de sanejament.


AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA

L'Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha informat que durant els mesos d’abril i maig s’aplicarà una reducció del 50% del cànon de l’aigua amb caràcter universal per a tots els usuaris domèstics, atenent les necessitats de les famílies en l’actual situació de crisi sanitària pel coronavirus. La mesura també s’ha fet efectiva per a les empreses.

En el cas dels col·lectius més vulnerables, l’ACA informa que s’ha ampliat la gratuïtat del cànon social per a tots els trams.

Aquest organisme públic també ha explicat que les bonificacions previstes hauran de ser aplicades automàticament per les empreses subministradores en els rebuts dels mesos d’abril i maig, de manera que la ciutadania, les empreses i els ajuntaments no hi hauran de fer cap gestió addicional.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 10-04-2020 18:26