Informació sobre el coronavirus

PLA DE XOC DE L'AJUNTAMENT

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Súria va acordar dijous 19 de març dur a terme un pla de xoc amb diferents mesures per pal·liar els efectes de la crisi del coronavirus en els àmbits social i econòmic. La seva posada en marxa mobilitzarà uns recursos de fins a 60.000 euros i serà impulsat des de diferents àrees municipals.

Els beneficiaris d’aquest pla de xoc seran persones residents a Súria i petites empreses, comerços i professionals autònoms establerts a la vila. Les mesures previstes són les següents:

 • Desinfecció d’espais públics. Des del dijous 19 de març es va portar a terme una campanya continuada de desinfecció d’espais i zones públiques, amb l’objectiu de protegir zones d’especial ús públic, com àrees i carrers de vianants, bancs, contenidors de deixalles, trams urbans amb una afluència especial de persones, baranes i mobiliari urbà amb més probabilitat de contacte amb les persones.

 • Servei d’alimentació per als col·lectius de risc. L’Ajuntament va incrementar els seus esforços tècnics i econòmics per garantir que totes aquelles persones vulnerables que puguin patir una situació econòmica molt delicada arran de la crisi del coronavirus, tinguessin accés als queviures necessaris per a una alimentació correcta. Totes les persones que en aquest sentit tenien dificultats podien contactar amb l’àrea de Benestar Social de l’Ajuntament.

 • Servei d’assessorament urgent per a petites empreses i autònoms de Súria. Aquest servei, finançat íntegrament per l’Ajuntament, tenia com a objectiu resoldre els dubtes dels professionals autònoms, comerços i petites empreses en relació amb les afectacions que hagués pogut tenir la crisi del coronavirus per al seu negoci. Totes les persones afectades que necessitessin assessorament sobre la possibilitat d’accedir a algun tipus d’ajut podien contactar amb l’Ajuntament a través del telèfon 93.868.28.00, en horari d’atenció al públic, o enviar un missatge a l’adreça de correu electrònic sosempresa@suria.cat. L’objectiu principal era contribuir a minimitzar les dificultats econòmiques que pugui generar la caiguda de l’activitat.

 • Servei de Guagua gratuït. El bus urbà de Súria, conegut popularment com la Guagua, va oferir uns serveis mínims els dilluns, dimecres i divendres, amb la seva ruta habitual. Es garantia l’aforament màxim de persones segons la normativa vigent i la desinfecció del vehicle. El servei va ser gratuït durant la situació d’excepcionalitat.

 • Garantia de serveis bàsics a la gent gran. L’Ajuntament va contactar amb les persones grans del municipi que vivien soles per saber quina era la seva situació personal, de manera que no hi hagués cap persona confinada sense ningú que se’n fes càrrec. L’atenció a aquest col·lectiu es va considerar prioritària, i es van dur a terme uns serveis mínims garantistes per a aquestes persones.

 • Ajuts socials per cobrir despeses de subministraments bàsics. L’Ajuntament va augmentar de forma substancial els ajuts destinats a cobrir despeses de subministraments bàsics (aigua, llum, gas) per a les persones que ho haguessin sol·licitat i que presentessin una situació socioeconòmica de més vulnerabilitat arran de la crisi sanitària.

 • Ajuts econòmics per a petites empreses, comerços i professionals autònoms. L’Ajuntament va oferir una línia d’ajuts per a petites empreses, comerços i professionals autònoms que ho sol·licitessin i puguessin acreditar una situació econòmica clarament pitjor en relació amb els períodes anteriors a la crisi sanitària.

 • Calendari fiscal. L’Ajuntament va plantejar a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona la possibilitat de modificar el calendari fiscal per tal de fer possible una flexibilització dels esforços dels contribuents en aquest període de crisi.

 • Moratòries en les concessions municipals. L’Ajuntament va valorar la concessió de moratòries en els rebuts dels lloguers de les concessions municipals, en el cas que concessionaris ho demanessin, per tal de flexibilitzar-ne el pagament i ajudar a superar els efectes de la crisi, sempre i quan en puguessin acreditar la necessitat.

 • Serveis escolars municipals. Les classes que haguessin estat suspeses en els centres escolars municipals serien recuperades durant el mes de juny. Si la situació es perllongava més enllà del 30 de març, l’Ajuntament prendria les mesures oportunes en relació amb aquest tema, entenent que es tracta d’un servei públic i que calia garantir el seu ús i funcionament sense que l’economia de les famílies es vegi perjudicada.

 • Contacte directe amb les residències de Súria. L’Ajuntament es va posar a disposició de les residències que la Fundació Bell Repòs i Ampans tenen a la nostra vila per tal de garantir un correcte funcionament dels centres i la protecció als col·lectius als quals donen servei.

 • Creació d’un grup de voluntaris per donar suport als col·lectius més vulnerables. L’Ajuntament va decidir dur a terme un projecte de voluntariat social de suport als col·lectius més vulnerables mentre es perllongués la situació d’excepcionalitat. Aquest equip només s’activaria en cas de necessitat i seria coordinat des del Comitè d’Emergències de l’Ajuntament per al desenvolupament de diferents tasques de suport als equips sanitaris, serveis socials i Protecció Civil. Per tal de participar-hi caldrà enviar un formulari que estarà disponible en l’apartat del web municipal sobre la pandèmia (www.suria.cat/coronavirus).

L’Ajuntament de Súria valorarà la possibilitat d’afegir-hi noves mesures en funció de l’evolució de la pandèmia, amb l’objectiu de treballar per a tothom, garantir els drets socials i pal·liar tant com sigui possible els efectes de l’actual crisi sanitària en el nostre municipi.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 23-06-2020 17:45