Cohesió social

PROTOCOL PER GARANTIR EL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE

L’Ajuntament i l’empresa Sorea, concessionària del servei municipal d’aigües potables, van signar el 26 de juny de 2015 un protocol per garantir el subministrament d’aigua potable a les persones i famílies que es trobin en situacions molt desfavorables de pobresa energètica i vulnerabilitat econòmica.

La iniciativa forma part de les actuacions que l’Ajuntament porta a terme per reduir l’impacte de la crisi entre les persones i famílies més desfavorides i garantir la cohesió social.

Els usuaris que siguin titulars d’una pòlissa de subministrament d’aigua i no puguin pagar el rebut per greus dificultats econòmiques derivades de la crisi econòmica, es podran adreçar a Sorea o a l’àrea de Benestar Social de l’Ajuntament (planta baixa de la Casa de la Vila) per tal d’exposar el seu cas.

Pel que fa als usuaris que hagin deixat de pagar les factures, l’empresa Sorea els enviarà una carta per sol·licitar-ne el pagament i alhora informar sobre l’existència d’ajudes aprovades per fer front a situacions de pobresa energètica i vulnerabilitat econòmica. En el cas que l’àrea de Benestar Social de l’Ajuntament hagi emès un informe que acrediti aquestes circumstàncies, els usuaris afectats podran presentar-lo.

Els casos de vulnerabilitat econòmica que hagin estat identificats seran revisats per l’àrea de Benestar Social de l’Ajuntament en un termini no inferior a sis mesos a comptar des de la seva declaració.

El protocol té una vigència d’un any prorrogable a comptar des de la seva signatura.

Per a més informació, cal adreçar-se a l’àrea de Benestar Social (planta baixa de la Casa de la Vila), o trucar al telèfon 93.868.28.00 en hores d’oficina.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 13-11-2019 18:42