Arxiu Municipal

FONS DOCUMENTAL

1. ADMINISTRACIÓ GENERAL
1.1. Terme municipal (1996).
1.2. Òrgans de govern (1881-2006).
1.3. Alcaldia (1923-2007).
1.4. Secretaria (1913-2008).
1.5. Serveis jurídics (1995-2002).
1.6. Personal (1916-2006).
1.7. Correspondència (1923-2008).
1.8. Mitjans de comunicació (1980-2006).
 
2. HISENDA
2.1. Patrimoni (1705-2006).
2.2. Intervenció (1860-2007).
2.3. Tresoreria (1903-2007).
2.4. Fiscalitat (1879-2006).
2.5. Juntes i comissions (1914-1988).
 
3. PROVEÏMENTS
3.2. Aigües, fons i safareig (1916-2008).
3.3. Mercats i fires (1988-1993).
3.5. Escorxador (1919-1993).
3.7. Juntes i comissions municipals (1941).
3.8. Transport públic (1957-1983).
 
4. BENEFICÈNCIA I ASSISTÈNCIA SOCIAL
4.1. Centres assistencials i de beneficència (1983-1987).
4.3. Atenció als refugiats i orfes de guerra (1945-1983).
4.5. Assistència social (1956-2007).
4.6. Actuacions contra l’atur laboral (1978-2006).
4.7. Juntes i comissions, patronats. Junta local de reformes socials (1921-1935).
4.8. Cooperació i solidaritat (1988-2003).
 
5. SANITAT
5.1. Cementiri i serveis fúnebres (1931-2006).
5.3. Inspecció sanitària. Laboratori municipal (1939-2004).
5.4. Personal facultatiu, cos mèdic municipal (1952-1965).
5.5. Centres sanitaris municipals (1980-1993).
5.6. Farmàcies (1918-1983).
5.9. Inspecció veterinària (1949-1994).
5.11. Juntes i comissions municipals (1903-1934).
5.12. Neteja viària, recollida i tractament de residus sòlids (2000).
 
6. OBRES I URBANISME
6.2. Planejament i gestió urbanística (1883-2006).
6.3. Obres d’infraestructura (1923-2006).
6.4. Serveis viaris (1951-2007).
6.5. Immobles municipals: construcció i manteniment (1886-2007).
6.6. Brigada municipal d’obres (2001).
6.7. Obres de particulars (1918-2002).
6.8. Activitats classificades i obertura d’establiments (1921-2003).
6.9. Promoció de l’habitatge. Habitatges de promoció municipal (1955-1999).
6.10. Juntes i comissions municipals (1948-1972).
 
7. SEGURETAT PÚBLICA
7.1. Cossos de seguretat (1944-2006).
7.8. Protecció civil. Actuació ciutadana (1969-1996).
 
8. SERVEIS MILITARS
8.2. Quintes, allistaments, lleves forçoses (1912-2001).
8.3. Béns subjectes a requisa militar (1958-1964).
8.5. Prestació social substitutòria (1990-2000).
 
9. POBLACIÓ
9.1. Estadístiques generals de població. Censos (1930-2004).
9.2. Padró municipal d’habitants (1924-2005).
 
10. ELECCIONS
10.1 Eleccions municipals (1913-1999).
10.3. Eleccions de diputats provincials (1917-1974).
10.4. Eleccions al Parlament de Catalunya (1980-2003).
10.5. Eleccions generals. Corts, Senat (1916-2004).
10.6. Eleccions al Parlament Europeu (1987-2004).
10.7. Referèndums i plebiscits (1947-2005).
10.8. Cens electoral. Junta Municipal del Cens (1909-2006).
 
11. ENSENYAMENT
11.1. Ensenyament preescolar (1990-2008).
11.2. Ensenyament primari (1925-1993).
11.3. Escoles de dibuix, arts i oficis, música, formació professional, escoles taller (1981-2006).
11.4. Ensenyament mitjà (1973-1994).
11.6. Escoles d’adults, campanyes contra l’analfabetisme (1963-1998).
11.7. Beques (1978).
11.8. Juntes i comissions municipals (1870-1982).
11.9. Cens escolar (1949-1987).
 
12. CULTURA
12.1. Festa Major. Festes populars (1931-2005).
12.2. Activitats i iniciatives culturals (1951-2006).
12.3. Centres culturals municipals: biblioteca, museu, teatre (1987-2006).
12.4. Monuments historicoartístics (1990).
12.5. Relacions amb entitats culturals (1921-2000).
12.6. Servei municipal de català (1983-2000).
12.7. Esports (1971-2007).
12.8. Servei de joventut (1979-1999).
12.9. Promoció turística (1960-2005).
12.10. Juntes i comissions municipals (1969).
 
13. SERVEIS AGROPECUARIS I MEDI AMBIENT
13.3. Foment forestal (1940-1974).
13.4. Aprofitament de les aigües, foment i millora del regatge (1914-2003).
13.6. Medi ambient (1980-2007).
 
14. COL·LECCIONS FACTÍCIES
14.3 Segells (1980).
14.4. Arxiu d’imatges (1907-2004).
14.5. Cartells (1980-1992).

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 15-11-2019 10:17