Ple municipal ordinari

A. Part resolutiva.

  1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior, ordinària de data 29 d’octubre de 2020.
  2. Expedient 197/2019. Aprovació inicial de la documentació tècnica ‘Estudi d’optimització energètica de l’enllumenat públic del municipi de Súria’.
  3. Expedient 355/2018. Prestacions Econòmiques de Serveis Socials. Modificació de les bases dels ajuts per a arranjaments d’habitatges 2020.
  4. Assumptes sobrevinguts.
  5. Moció d’ERC, aiS i JxS per a la continuïtat del projecte de la Biblioteca i centre cultural a Cal Pau.

B. Activitat de control.

       6. Informacions de l’alcaldia i de les regidories-delegades.

       7. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local.

       8. Donar compte dels Decrets i resolucions.

       9. Donar compte dels informes del seguiment trimestral/PMP/morositat 3r trimestre 2020.

C. Precs i preguntes.

Hora: 19.00 hores.

Lloc: saló de sessions de la Casa de la Vila (amb adopció de mesures de protecció sanitària).

26/11/2020
Hora inici 19:00
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 25-11-2020 18:15