L'alcalde de Súria signa els decrets de nomenament de tinents d'alcalde, constitució de la Junta de Govern Local i delegació de competències

Última revisió 05-07-2019 08:26
03/07/2019

L’alcalde Albert Coberó i Aymerich ha signat els decrets que estableixen el nomenament de tinents d’alcalde, la constitució de la Junta de Govern Local i la delegació de competències. En el ple municipal extraordinari celebrat dimarts 2 de juliol, el primer d’aquest nou mandat, es va donar compte d’aquests decrets.

Els tinents d’alcalde del nou govern municipal de l’Ajuntament de Súria, format pel Grup Municipal Socialista-Candidatura de Progrés i el Grup Municipal GIIS, són els següents:

  • Primer tinent d’alcalde: Pere Requena i Orozco.
  • Segona tinent d’alcalde: Olga Tena i Martín.
  • Tercer tinent d’alcalde: Miquel Soliva i Palà.
  • Quart tinent d’alcalde: Miquel Àngel Montañá i Merino.

L’alcalde i els quatre tinents d’alcalde integraran la Junta de Govern Local, òrgan col·legiat municipal de caràcter resolutori que es reunirà setmanalment, amb les competències previstes en la normativa vigent de règim local.

La distribució de competències entre els membres del nou govern municipal és la següent:

  • Albert Coberó i Aymerich (alcalde): direcció de personal, relacions institucionals, protocol, relació amb les entitats, promoció i gestió de l’habitatge, comunicació i transport públic.
  • Pere Requena i Orozco: àrees de Medi Ambient i Promoció Econòmica.
  • Miquel Àngel Montañá i Merino: àrees d’Urbanisme, Economia i Hisenda.
  • Maria Alba Santamaria i Fíguls: àrees d’Ensenyament, Turisme, Participació i Festes.
  • Olga Tena i Martín: àrees de Seguretat Ciutadana, Benestar Social, Sanitat i Solidaritat.
  • Miquel Soliva i Palà: àrees de Cultura i Via Pública.
  • Montserrat Albacete i Burgueño: àrees de Joventut i Esports.

Els acords adoptats en aquest ple seran publicats en el portal de transparència de la seu electrònica del web municipal: https://suria.eadministracio.cat/transparency

Logotip de l'Ajuntament de Súria.
Logotip de l'Ajuntament de Súria.