El ple municipal aprova el darrer padró d'habitants, que registra un augment moderat de població

Última revisió 29-07-2019 11:37
29/07/2019

El nombre d’habitants empadronats a Súria va augmentar de 47 persones durant l’any 2018, segons les dades del darrer padró municipal, que va ser aprovat per unanimitat en el ple municipal ordinari que es va celebrar el passat 25 de juliol. Súria va iniciar l’any 2019 amb 5.942 habitants de dret (+0,80%).

La causa d’aquest increment moderat va ser l’empadronament de persones procedents d’altres municipis (230 persones), que va compensar el decreixement vegetatiu (68 defuncions i 43 naixements) i la marxa de població (142 persones). Altres variacions van ser degudes a omissions i altres causes.

En relació amb l’any anterior, el nombre de nous empadronats procedents d’altres municipis s’ha incrementat el 21,05%. D’altra banda, el 79,13% de noves persones empadronades durant l’any 2018 provenia d’altres municipis de l’estat.

Segons les dades del darrer padró, el 51,25% dels habitants de dret de Súria són dones, seguint la línia d’anys anteriors.

Els anteriors increments del padró municipal d’habitants es van registrar els anys 2016 i 2007.

El ple també va tractar els següents temes:

  • Aprovar per 5 vots a favor (ERC, aiS i JxS) i 7 abstencions (PSC i GIIS) un dictamen sobre el compte general de l’exercici de 2018.
  • Aprovar per unanimitat la proposta de declarar com a festes locals per a l’any 2020 el dilluns 20 de gener (Sant Sebastià) i el dilluns 13 de juliol (Dilluns de Festa Major).
  • Aprovar per unanimitat un dictamen sobre les bases del Programa d’Arranjament d’Habitatges per a persones grans en situació de vulnerabilitat.
  • Aprovar per 10 vots a favor (PSC, GIIS, ERC i JxS) i 2 abstencions (aiS) un dictamen sobre la modificació de crèdit 08/2019.
  • Aprovar per 7 vots a favor (PSC i GIIS) i 5 vots en contra (ERC, aiS i JxS) un dictamen sobre la sortida de l’Associació de Municipis per la Independència.
  • Donar compte dels informes d’Intervenció corresponents al primer trimestre de 2019.

El ple es va celebrar amb una absència en el grup municipal d’ERC.

Els acords adoptats en aquest ple seran publicats en el portal de transparència de la seu electrònica del web municipal: https://suria.eadministracio.cat/transparency

Dades del darrer padró municipal d'habitants de Súria.
Dades del darrer padró municipal d'habitants de Súria.