Termini d'exposició al públic

Exposició al públic de l'expedient sobre imposició i ordenació dels tributs de contribucions especials del lot 2 del projecte d’obres anomenat 'Urbanització del darrer tram del polígon industrial de Joncarets - Carrer Industrial'.

Durant el termini d'exposició al públic, l’expedient podrà ser examinat per qualsevol persona interessada a les dependències municipals, així com es podran formular les al·legacions que s'estimin pertinents.

16/02/2021
Fins el 29/03/2021
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 18-02-2021 11:17