Anunci d'aprovació inicial

Aprovació inicial del projecte executiu simplificat 'Pavimentació del tram inicial del camí de Cererols (TM Súria)', per acord de la Junta de Govern Local de data 11 de març de 2021.

Es sotmet a informació pública per termini de trenta (30) dies desde la inserció de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

- Enllaç: www.suria.cat/taulerdanuncis.

19/03/2021
Fins el 04/05/2021
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 24-03-2021 19:07