Arxiu Municipal

 

L’Arxiu Municipal aplega, conserva i difon el fons documental generat per la mateixa administració municipal, i també recull els testimonis documentals que els ciutadans i ciutadanes i les entitats locals hi vulguin dipositar mitjançant cessió o donació.

D’aquesta manera, esdevé el gresol de la memòria col·lectiva i reflecteix els canvis i transformacions viscuts al llarg de la seva història.

L’Arxiu Municipal de Súria aplega milers de documents, el més antic dels quals data de l’any 1705. En total, aquesta documentació ocupa més de 2.500 unitats d’instal·lació, que es tradueixen en 322 metres lineals.

Gràcies a un conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona, tota aquesta valuosa documentació ha estat inventariada per tal de garantir-ne la preservació i facilitar la seva consulta. Arran d’aquest conveni, l’Arxiu Municipal de Súria també forma part de la Xarxa de la Diputació.

- Adreça: tercera planta de la Casa de la Vila (carrer Ernest Solvay, 13. 08260-Súria).

- Plànol d'ubicació: Enllaç

- Per a consultes: cal concertar cita prèvia a través de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC), ja sigui presencialment o a través del telèfon 93.868.28.00.

FONS DOCUMENTAL

1. ADMINISTRACIÓ GENERAL
1.1. Terme municipal (1996).
1.2. Òrgans de govern (1881-2006).
1.3. Alcaldia (1923-2007).
1.4. Secretaria (1913-2008).
1.5. Serveis jurídics (1995-2002).
1.6. Personal (1916-2006).
1.7. Correspondència (1923-2008).
1.8. Mitjans de comunicació (1980-2006).
 
2. HISENDA
2.1. Patrimoni (1705-2006).
2.2. Intervenció (1860-2007).
2.3. Tresoreria (1903-2007).
2.4. Fiscalitat (1879-2006).
2.5. Juntes i comissions (1914-1988).
 
3. PROVEÏMENTS
3.2. Aigües, fons i safareig (1916-2008).
3.3. Mercats i fires (1988-1993).
3.5. Escorxador (1919-1993).
3.7. Juntes i comissions municipals (1941).
3.8. Transport públic (1957-1983).
 
4. BENEFICÈNCIA I ASSISTÈNCIA SOCIAL
4.1. Centres assistencials i de beneficència (1983-1987).
4.3. Atenció als refugiats i orfes de guerra (1945-1983).
4.5. Assistència social (1956-2007).
4.6. Actuacions contra l’atur laboral (1978-2006).
4.7. Juntes i comissions, patronats. Junta local de reformes socials (1921-1935).
4.8. Cooperació i solidaritat (1988-2003).
 
5. SANITAT
5.1. Cementiri i serveis fúnebres (1931-2006).
5.3. Inspecció sanitària. Laboratori municipal (1939-2004).
5.4. Personal facultatiu, cos mèdic municipal (1952-1965).
5.5. Centres sanitaris municipals (1980-1993).
5.6. Farmàcies (1918-1983).
5.9. Inspecció veterinària (1949-1994).
5.11. Juntes i comissions municipals (1903-1934).
5.12. Neteja viària, recollida i tractament de residus sòlids (2000).
 
6. OBRES I URBANISME
6.2. Planejament i gestió urbanística (1883-2006).
6.3. Obres d’infraestructura (1923-2006).
6.4. Serveis viaris (1951-2007).
6.5. Immobles municipals: construcció i manteniment (1886-2007).
6.6. Brigada municipal d’obres (2001).
6.7. Obres de particulars (1918-2002).
6.8. Activitats classificades i obertura d’establiments (1921-2003).
6.9. Promoció de l’habitatge. Habitatges de promoció municipal (1955-1999).
6.10. Juntes i comissions municipals (1948-1972).
 
7. SEGURETAT PÚBLICA
7.1. Cossos de seguretat (1944-2006).
7.8. Protecció civil. Actuació ciutadana (1969-1996).
 
8. SERVEIS MILITARS
8.2. Quintes, allistaments, lleves forçoses (1912-2001).
8.3. Béns subjectes a requisa militar (1958-1964).
8.5. Prestació social substitutòria (1990-2000).
 
9. POBLACIÓ
9.1. Estadístiques generals de població. Censos (1930-2004).
9.2. Padró municipal d’habitants (1924-2005).
 
10. ELECCIONS
10.1 Eleccions municipals (1913-1999).
10.3. Eleccions de diputats provincials (1917-1974).
10.4. Eleccions al Parlament de Catalunya (1980-2003).
10.5. Eleccions generals. Corts, Senat (1916-2004).
10.6. Eleccions al Parlament Europeu (1987-2004).
10.7. Referèndums i plebiscits (1947-2005).
10.8. Cens electoral. Junta Municipal del Cens (1909-2006).
 
11. ENSENYAMENT
11.1. Ensenyament preescolar (1990-2008).
11.2. Ensenyament primari (1925-1993).
11.3. Escoles de dibuix, arts i oficis, música, formació professional, escoles taller (1981-2006).
11.4. Ensenyament mitjà (1973-1994).
11.6. Escoles d’adults, campanyes contra l’analfabetisme (1963-1998).
11.7. Beques (1978).
11.8. Juntes i comissions municipals (1870-1982).
11.9. Cens escolar (1949-1987).
 
12. CULTURA
12.1. Festa Major. Festes populars (1931-2005).
12.2. Activitats i iniciatives culturals (1951-2006).
12.3. Centres culturals municipals: biblioteca, museu, teatre (1987-2006).
12.4. Monuments historicoartístics (1990).
12.5. Relacions amb entitats culturals (1921-2000).
12.6. Servei municipal de català (1983-2000).
12.7. Esports (1971-2007).
12.8. Servei de joventut (1979-1999).
12.9. Promoció turística (1960-2005).
12.10. Juntes i comissions municipals (1969).
 
13. SERVEIS AGROPECUARIS I MEDI AMBIENT
13.3. Foment forestal (1940-1974).
13.4. Aprofitament de les aigües, foment i millora del regatge (1914-2003).
13.6. Medi ambient (1980-2007).
 
14. COL·LECCIONS FACTÍCIES
14.3 Segells (1980).
14.4. Arxiu d’imatges (1907-2004).
14.5. Cartells (1980-1992).

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 03-06-2019 12:53