Àrea de Joventut

Assessorament i serveis

L’àrea de Joventut de l’Ajuntament planifica, coordina i impulsa les actuacions municipals adreçades als joves de la vila, a partir d’un treball transversal que compta amb la participació de diferents regidories.

Aquesta tasca es fonamenta en el Pla Local de Joventut com a document que defineix els objectius en aquest àmbit.

Els objectius bàsics de l’àrea de Joventut són els següents:

 • Oferir i gestionar serveis i projectes adreçats als joves.
 • Reforçar les línies de comunicació entre l’Ajuntament i els col·lectius juvenils.
 • Proposar noves línies d’actuació, a partir dels contactes amb col·lectius de joves i amb els agents socials, polítics i tècnics del territori.
 • Supervisar el correcte funcionament dels serveis i infraestructures adreçades als joves de Súria.
 • Atendre la diversitat de joves amb propostes variades i representatives de la pluralitat juvenil present a la vila.
 • Gestionar les peticions d’assessorament, ajuts i subvencions d’altres institucions per al desenvolupament d’iniciatives municipals d’interès per als joves de la vila.

Casal de Joves

El Casal de Joves és un equipament ubicat al parc municipal Macary i Viader. Ofereix el seu espai per al desenvolupament d’activitats de col·lectius juvenils i, en general, de les entitats de la vila, amb reserva prèvia.

Des de l’any 2014, el Casal de Joves també acull una oficina del Punt d’Informació Jove (PIJ).

- Horari del Casal de Joves: divendres feiners, de 16.00 a 19.00 h. Dissabtes feiners, de 16.00 a 20.00 h.

- Adreça: Parc Municipal Macary i Viader. 08260-Súria.

- Plànol d'ubicació: Enllaç

- Telèfon i whatsapp: 679.62.90.60.

- Correu electrònic: casaldejoves@suria.cat

- Facebook del Casal de Joves: https://www.facebook.com/casaldejovesdesuria

- Instagram del Casal de Joves: https://www.instagram.com/casaldejovessuria/

RESERVES D'ÚS DEL CASAL DE JOVES

Es pot sol·licitar la utilització d’aquest equipament per a usos cívics i socials sense afany de lucre per part d’entitats i associacions incloses en el Registre Municipal d'Entiats. En altres casos, cal fer la consulta a l'àrea de Joventut de l'Ajuntament.

S’ofereix l’opció de fer-ne reserves per a activitats puntuals o estables programables durant tots els dies de la setmana, en qualsevol mes de l’any. Les activitats autoritzades no poden tenir en cap cas un caràcter lucratiu.

Cal tramitar formalment la sol·licitud de reserva a través de la seu electrònica de l’Ajuntament, petició que serà revisada i aprovada sempre i quan hi hagi disponibilitat de l’equipament i les activitats garanteixin l’acompliment de la normativa d’usos d’aquest local.

Cal presentar la sol·licitud almenys amb 15 dies d’antelació a la data que es vol reservar.

Fora de l’horari d’obertura del Casal de Joves, es pot contactar de dimarts a divendres al matí amb l’àrea de Joventut de l’Ajuntament a la Casa de la Vila.

Pla Local de Joventut

El Pla Local de Joventut fixa els principals objectius de les actuacions municipals adreçades als joves de la vila.

L’elaboració del Pla es fa tenint en compte les aportacions d’un procés participatiu adreçat a joves de 13 a 35 anys.

La coordinació dels treballs d’elaboració del Pla és a càrrec de l’àrea de Joventut de l’Ajuntament, amb el suport de la direcció general de Joventut de la Generalitat i la Diputació de Barcelona.

El seu contingut estarà directament vinculat al Pla Comarcal de Joventut del Bages i el Pla Nacional de Joventut de Catalunya (2010-2020).

Activitats lúdiques i esportives

Els Kampionats Esportius Nocturns (KEN) i la gimcana nocturna formen part del programa de la Festa Major, que se celebra durant el mes de juliol. La celebració d'aquests esdeveniments lúdics i esportius aplega centenars de joves al centre de la vila i als equipaments esportius.

L'organització d'aquestes activitats compta amb el suport imprescindible de joves voluntaris.

Programes

PROGRAMA D'INFORMACIÓ I DINAMITZACIÓ (PIDCES)

L’àrea de Joventut de l’Ajuntament desenvolupa el Programa d’Informació i Dinamització (PIDCES) a l’Institut Mig-Món, amb la participació d’aquest centre educatiu i el suport de l’Oficina del Pla Jove de la Diputació de Barcelona.

Es basa en un servei de descentralització del Punt d’Informació Jove (PIJ) que setmanalment es desplaça a l’institut, on també disposa d’una cartellera de novetats, tallers i altres activitats.

A través del PIDCES també es desenvolupen activitats formatives al llarg del curs escolar per a l’alumnat de l’institut en temes com la convivència, les xarxes socials, les drogues, el treball, els estudis universitaris o la memòria històrica, entre d’altres.


PROGRAMA MUNICIPAL DE SUPORT A LES FAMÍLIES

El Programa Municipal de Suport a les Famílies ofereix xerrades i tallers adreçats a pares i mares de nois i noies adolescents, amb la col·laboració de l’Institut Mig-Món i el suport de la Diputació de Barcelona.

Punt d'Informació Jove (PIJ)

El Punt d’Informació Jove (PIJ) és ubicat al Casal de Joves (parc municipal Macary i Viader). Ofereix informació i assessorament personalitzat, gratuït i confidencial sobre temes d’interès per a adolescents i joves de 13 a 35 anys.

Els àmbits temàtics del PIJ són els següents:

 • Educació i formació. Informació sobre estudis, itineraris acadèmics, formació reglada i no reglada, beques, homologacions, convalidacions, títols i carnets, etcètera.
 • Treball. Recursos per buscar feina, ofertes ocupacionals per a joves, suport i acompanyament en la recerca, treball a l’estranger, assessorament laboral, etcètera.
 • Salut i prevenció. Informació sobre sexualitat, drogues, hàbits alimentaris i de culte al cos, relacions socials, etcètera. Si s’escau, suport i derivació a serveis especialitzats.
 • Habitatge. Suport i recursos per a la recerca d’habitatge jove, allotjament per a estudiants, assessorament, borses, etcètera.
 • Mobilitat. Informació sobre recursos per a joves viatgers, transport, etcètera.
 • Participació. Voluntariat, associacionisme, sindicats d’estudiants, etcètera.
 • Oci, lleure i cultura. Agendes d’activitats al poble, a la comarca i al territori (teatre, música, dansa, cinema, circ, festes populars, concerts, etcètera).

A través del Programa d’Informació i Dinamització (PIDCES), el PIJ disposa d’un servei descentralitzat a l’institut Mig-Món.

- Horari d’atenció presencial: Dijous feiners, de 16.00 a 19.00 h. Dissabtes feiners, de 10.00 a 13.00 h.

- Atenció de consultes: Presencials (en horari de servei o amb cita prèvia), telefòniques i on-line (whatsapp, facebook, mail).

- Facebook del Casal de Joves: https://www.facebook.com/casaldejovesdesuria

Sistema de Garantia Juvenil

El Sistema de Garantia Juvenil és un programa d’àmbit europeu que s’adreça als joves de 16 a 29 anys que no treballen ni estudien, independentment del seu nivell formatiu.

La coordinació de la iniciativa al Bages és a càrrec del Consell Comarcal, i el seu desenvolupament a Súria compta amb el suport de les àrees de Joventut i de Promocio Econòmica de l’Ajuntament.

El Sistema de Garantia Juvenil ofereix informació, assessorament, suport formatiu i orientació per a la recerca de feina i el desenvolupament de projectes empresarials propis.

Per accedir a aquest servei cal inscriure-s’hi prèviament i complir els següents requisits:

 • Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadà de la Unió Europea (UE) o dels Estats que formen part de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu o Suïssa, i que es trobin a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. També podran inscriure-s’hi els estrangers titulars d’una autorització per residir en territori espanyol i que habiliti per treballar.

 • Estar empadronat a qualsevol municipi de Catalunya.

 • Tenir més de 16 anys i menys de 30 anys en el moment de sol·licitar la inscripció en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

 • No haver treballat en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.

 • No haver rebut accions educatives o formatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.

En el cas de Súria, el dia de visita és un dijous de cada mes al Casal de Joves, de 8.30 a 16.00 h.

Per a inscriure-s’hi o demanar més informació, cal que les persones interessades demanin cita prèvia mitjançant un missatge a l’adreça electrònica garantiajuvenil@ccbages.cat o trucar al telèfon 619.14.27.52 (també whatsapp).

L’objectiu bàsic del programa és la reducció de l’atur juvenil.

En el seu desenvolupament hi participen diferents institucions i entitats, com la Generalitat, el ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, consells comarcals, ajuntaments i cambres de comerç.

- Web de l’Oficina Jove del Bages: http://www.manresajove.cat

- Web de la Generalitat: http://garantiajuvenil.gencat.cat

- Web del ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social: http://www.mitramiss.gob.es/

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 30-08-2019 11:10