Àrea de Benestar Social

Assistència social

L’àrea de Benestar Social de l'Ajuntament ofereix un servei d’assistència social, amb les següents funcions:

 • Entrevistes de primera acollida.
 • Treball social per a persones i famílies.
 • Gestió de recursos.
 • Tràmits i gestions.
 • Tramitació i gestió de la Llei de la dependència.
 • Derivacions a altres serveis especialitzats.
 • Coordinació amb altres serveis de la comarca.
 • Programes, projectes i activitats comunitàries.
 • Gestió del servei municipal a domicili.

Per sol·licitar aquest servei és necessari demanar cita prèvia a l’àrea de Benestar Social, ubicada a la planta baixa de la Casa de la Vila, o trucar al telèfon 93.868.28.00 en horari d’atenció al públic.

Cohesió social

PROTOCOL PER GARANTIR EL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE

L’Ajuntament i l’empresa Sorea, concessionària del servei municipal d’aigües potables, van signar el 26 de juny de 2015 un protocol per garantir el subministrament d’aigua potable a les persones i famílies que es trobin en situacions molt desfavorables de pobresa energètica i vulnerabilitat econòmica.

La iniciativa forma part de les actuacions que l’Ajuntament porta a terme per reduir l’impacte de la crisi entre les persones i famílies més desfavorides i garantir la cohesió social.

Els usuaris que siguin titulars d’una pòlissa de subministrament d’aigua i no puguin pagar el rebut per greus dificultats econòmiques derivades de la crisi econòmica, es podran adreçar a Sorea o a l’àrea de Benestar Social de l’Ajuntament (planta baixa de la Casa de la Vila) per tal d’exposar el seu cas.

Pel que fa als usuaris que hagin deixat de pagar les factures, l’empresa Sorea els enviarà una carta per sol·licitar-ne el pagament i alhora informar sobre l’existència d’ajudes aprovades per fer front a situacions de pobresa energètica i vulnerabilitat econòmica. En el cas que l’àrea de Benestar Social de l’Ajuntament hagi emès un informe que acrediti aquestes circumstàncies, els usuaris afectats podran presentar-lo.

Els casos de vulnerabilitat econòmica que hagin estat identificats seran revisats per l’àrea de Benestar Social de l’Ajuntament en un termini no inferior a sis mesos a comptar des de la seva declaració.

El protocol té una vigència d’un any prorrogable a comptar des de la seva signatura.

Per a més informació, cal adreçar-se a l’àrea de Benestar Social (planta baixa de la Casa de la Vila), o trucar al telèfon 93.868.28.00 en hores d’oficina.

Educació social

L’àrea de Benestar Social de l'Ajuntament ofereix un servei d’educació social, amb les següents funcions:

 • Treball social amb infants, adolescents, joves i famílies.
 • Gestió de recursos per a infants i adolescents.
 • Tràmits sobre infància i adolescència.
 • Coordinació amb altres serveis de la comarca.
 • Programes, projectes i activitats comunitàries.

Per sol·licitar aquest servei és necessari demanar cita prèvia a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), ubicada a la planta baixa de la Casa de la Vila, o trucar al telèfon 93.868.28.00 en horari d’atenció al públic.

Gent gran

AJUT TÈCNIC I ARRANJAMENT D'HABITATGES

L’àrea de Benestar Social de l’Ajuntament pot deixar en préstec cadires de rodes, agafadors, caminadors, alça de vàter, cadires de banyera, etcètera, a persones que ho necessitin.
La Diputació també ofereix ajut tècnic per fer petites obres al domicili, com canviar la banyera per un plat de dutxa. Aquest servei pot ser sol·licitat per persones majors de 65 anys i amb grau de dependència.

Per a més informació, cal adreçar-se a l’àrea de Benestar Social (planta baixa de la Casa de la Vila), o trucar al telèfon 93.868.28.00 en hores d’atenció al públic.


CONSELL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN

El Consell Municipal de la Gent Gran és un organisme consultiu que té l’objectiu de recollir les inquietuds de la gent gran de la vila, afavorint el diàleg entre generacions, la coordinació d’activitats i el desenvolupament de recursos i serveis adreçat a aquest important col·lectiu.

Els membres del Consell Municipal de la Gent Gran són persones residents a Súria, majors de 60 anys, elegits entre els representants proposats per les entitats surienques relacionades amb la gent gran, o entre les persones que ho demanin a títol individual.

El Consell Municipal de la Gent Gran està adscrit a l’àrea de Benestar Social de l’Ajuntament de Súria.

- Adreça electrònica: conselldelagentgrandesuria@gmail.com


ESPAIS LÚDICS I DE SALUT

Els Espais Lúdics i de Salut són circuits de salut que estan dissenyats per fer-hi exercicis senzills a l’aire lliure i treballar les facultats físiques i sensorials.

Súria compta amb dos Espais Lúdics i de Salut, ubicats als barris de Joncarets i Salipota.

- Calendari d’activitats del curs 2018-19:

 • Octubre 2018: dimecres 24 (Salipota). Horari: d’11.30 a 12.30 h.
 • Novembre 2018: dimecres 7 (Joncarets) i 21 (Salipota). Horari: d’11.30 a 12.30 h.
 • Març 2019: dimecres 6 (Joncarets) i 20 (Salipota). Horari: d’11.30 a 12.30 h.
 • Abril 2019: dimecres 3 (Joncarets) i 24 (Salipota). Horari: de 9.30 a 10.30 h.
 • Maig 2019: dimecres 8 (Joncarets) i 22 (Salipota). Horari: de 9.30 a 10.30 h.
 • Juny 2019: dimecres 5 (Joncarets) i 19 (Salipota). Horari: de 9.30 a 10.30 h.

- Lloc de les sessions: Espais Lúdics i de Salut dels barris de Joncarets i Salipota.

- Raons per participar-hi:

 • Mantenir-se en bona forma física.
 • Distreure’s.
 • No rovellar-se.
 • Fer salut.
 • Relacionar-se amb altres persones.

- Informació i inscripcions: àrea de Benestar Social (planta baixa de la Casa de la Vila), en horari d’atenció al públic.


MENJARS A DOMICILI

Diferents restaurants de la vila faciliten aliments cuinats per emportar a casa. L’empresa El Tec ofereix la possibilitat d’anar a buscar el menjar als punts de recollida o de portar-lo a domicili per mitjà del programa Xec Servei.

Per accedir a aquest servei cal adreçar-se a l’àrea de Benestar Social de l’Ajuntament (planta baixa de la Casa de la Vila) en horari d'atenció al públic, però també s’hi pot accedir de forma particular.


PROGRAMA 'ANEM A MOURE'NS'

El programa ’Anem a moure’ns consisteix en sessions setmanals d’exercicis per reforçar les capacitats físiques, de coordinació i comunicacionals de la gent gran de la vila.

- Calendari d’activitats: cada dimarts i dijous, des del 23 d’octubre de 2018 fins al 20 de juny de 2019.

- Horari de les sessions:

 • Grup A: de 15.00 a 16.30 h.
 • Grup B: de 16.30 a 18.00 h.

- Lloc de les sessions: carrer Tarragona, 15 (edifici de l’antic centre de salut, pel darrere).

- Condicions de participació: 

 • Persones a partir de 65 anys i residents al municipi de Súria.
 • Que es puguin desplaçar individualment per fer les activitats.
 • Sense dificultats greus de capacitat cognitiva.
 • Amb bona predisposició a participar en activitats de grup.

- Raons per participar-hi: 

 • Aconseguir més autonomia física i psicològica.
 • Potenciar la sociabilitat i enfortir l’equilibri emocional.
 • Millorar la capacitat d’adaptació a noves situacions.
 • Mantenir les pròpies habilitats físiques a través de l’oci.
 • Afavorir la comunicació i intercanviar emocions i sensacions a través de la música.

- Informació i inscripcions: àrea de Benestar Social (planta baixa de la Casa de la Vila), en horari d’atenció al públic.


PROGRAMA 'TRACTA'M BÉ'

El programa ’Tracta’m bé’ es proposa estendre la sensibilització social pel respecte a les persones grans, a més de prevenir i detectar possibles casos de maltractaments, desatenció o solitud extrema.

Es tracta d’una idea original del Consell Comarcal del Solsonès, que a Súria és impulsada per l’àrea de Benestar Social, amb la col·laboració dels Consells Municipals de la Gent Gran i dels Infants, de la Unió de Botiguers, de l’Associació de Gent Gran i dels centres d’ensenyament de la vila.

El programa ’Tracta’m bé’ és una de les accions previstes en el Pla de Desenvolupament Local (PDL) Suriacció.


PUBLICACIONS

GUIA DE LA GENT GRAN

L’actual edició de la Guia de la Gent Gran de Súria va ser publicada l’octubre de 2013 amb l’objectiu d’informar sobre els diferents recursos que l’Ajuntament i altres agents públics i privats posen a l’abast de les persones grans de la vila per millorar la seva qualitat de vida.

La seva publicació va ser una iniciativa de l’àrea de Benestar Social de l’Ajuntament, amb la col·laboració del Consell Municipal de la Gent Gran. 

- Versió digital de la Guia de la Gent Gran 2013: Enllaç

 

RECEPTES DE CUINA

El llibre 'Receptes de cuina' va ser presentat l'any 2016, dins dels actes de la Setmana de la Gent Gran.

La seva elaboració va ser una iniciativa de l'àrea de Benestar Social i del Consell Municipal de la Gent Gran, amb l'objectiu de recollir receptes tradicionals amb la col·laboració de diferents persones de la vila.

- Versió digital del llibre 'Receptes de Cuina': Enllaç


SERVEI MUNICIPAL D'ATENCIÓ A DOMICILI

Una de les línies de treball de l’àrea de Benestar Social de l’Ajuntament és la prestació temporal de serveis d’atenció personal, ajut a la llar i suport social a persones o famílies que tenen dificultats de desenvolupament, integració social o manca d’autonomia personal.
 Aquestes dificultats poden tenir causes diverses: vellesa, disminució de la força física, càrregues familiars, altes d’hospitalització amb necessitats d’autonomia persona, etcètera.
 L’equip humà de treballadores familiars de l’Ajuntament valora totes les peticions amb criteris professionals qualificats per tal de donar-hi la resposta més adient.

Per a més informació, cal adreçar-se a l’àrea de Benestar Social (planta baixa de la Casa de la Vila), o trucar al telèfon 93.868.28.00 en hores d’oficina.


SETMANA DE LA GENT GRAN

La Setmana de la Gent Gran se celebra cada any, habitualment durant el mes d'octubre. L’objectiu d’aquesta iniciativa és oferir eines per a la millora de la qualitat de vida i l’autoestima de les persones grans, a través de xerrades, tallers participatius i actes lúdics.

El programa de la Setmana és organitzat per l’àrea de Benestar Social de l’Ajuntament, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona i diferents entitats i serveis de la vila.


TALLERS DE LA MEMÒRIA

Els Tallers de la Memòria són una de les activitats que l’àrea de Benestar Social de l’Ajuntament organitza al llarg de l’any per a la gent gran de la vila.

Es tracta d'una activitat gratuïta adreçada a persones de 65 anys o més, que vulguin enfortir els mecanismes de la concentració, la retenció i el record a través d’exercicis pràctics en grup.

Per participar-hi, no s’han de patir problemes cognitius que estiguin causats per patologies o lesions cerebrals específiques. També caldrà assumir el compromís de participar a totes les sessions, a més de fer alguns exercicis a casa.

Per a més informació, cal adreçar-se a l’àrea de Benestar Social (planta baixa de la Casa de la Vila), o trucar al telèfon 93.868.28.00 en hores d’oficina.


TELEASSISTÈNCIA

El servei de teleassistència s’adreça a persones grans que volen viure al seu propi domicili amb una sensació més gran de seguretat. També és un servei útil per a les persones que requereixen una atenció continuada per motius de salut, invalidesa o aïllament.

Per mitjà d’un aparell que funciona mitjançant connexió telefònica durant les 24 hores del dia, les persones usuàries del servei poden comunicar qualsevol situació d’emergència en què es trobin, tan sols prement un botó.

El servei de teleassistència està subvencionat per l’Ajuntament de Súria i la Diputació de Barcelona. Les persones usuàries també han de fer un copagament reduït en concepte de lloguer de l’aparell.

Per a més informació, cal adreçar-se a l’àrea de Benestar Social (planta baixa de la Casa de la Vila), o trucar al telèfon 93.868.28.00 en hores d’oficina.


XARXA GLOBAL DE CIUTATS AMIGUES DE LES PERSONES GRANS

La Xarxa Global de Ciutats Amigues de les Persones Grans és una iniciativa de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) per fomentar l’adaptació dels nuclis urbans a les necessitats derivades de l’augment de l’esperança de vida i afavorir els contactes entre municipis per intercanviar informació sobre bones pràctiques en aquest àmbit.

El ple municipal de Súria va aprovar per unanimitat l’adhesió a la Xarxa Global en una sessió celebrada el febrer de 2018.

A finals del mateix any es van iniciar els treballs per a l’elaboració d’un document de diagnosi sobre les principals necessitats de millora del nucli urbà per a les persones grans, amb el suport de la Diputació de Barcelona.


XEC SERVEI

És un ajut adreçat a persones majors de 65 anys que no superin un determinat nivell d’ingressos. També s’estudien les peticions de persones menors de 65 anys amb un grau de discapacitat reconegut.
Consisteix en un val descompte de 3 euros o 1,5 euros per hora en la prestació dels següents serveis a domicili: atenció de malalts, acompanyament en gestions personals i familiars, neteja de la llar, atenció d’infants, podologia, massatges, fisioteràpia, rehabilitació, distribució de menús i altres serveis domiciliaris.

Les prestacions han de ser ofertes per empreses incloses en el programa.

Per a més informació, cal adreçar-se a l’àrea de Benestar Social (planta baixa de la Casa de la Vila), o trucar al telèfon 93.868.28.00 en hores d’oficina.

Infància

AJUTS DE MENJADOR DE L'ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL PETIT ESTEL

L’àrea de Benestar Social gestiona l’atorgament d’ajuts de menjador escolar de l’Escola Bressol Municipal Petit Estel, a partir del fons de prestació de la Diputació de Barcelona al servei de menjador d’aquests centres.

La convocatòria d’aquests ajuts és anual. Estan regulats per unes bases que es fan públiques i en les quals es descriuen els barems i les condicions que han de complir les famílies interessades.

Per a més informació, cal adreçar-se a l’àrea de Benestar Social (planta baixa de la Casa de la Vila), o trucar al telèfon 93.868.28.00 en hores d’oficina.


AJUTS PER A L'ADQUISICIÓ DE LLIBRES I MATERIAL DE TEXT D'ÚS OBLIGATORI

L’àrea de Benestar Social convoca cada any un procés selectiu d’atorgament d’ajuts per a l’adquisició de llibres i material de text d’ús obligatori al 2n cicle d’educació infantil i a qualsevol curs d’educació primària i educació secundària obligatòria.

Els escolars beneficiaris han d’estar empadronats al municipi. Per tal d’accedir-hi, no es poden superar els barems econòmics establerts per l’Ajuntament.

Per a més informació, cal adreçar-se a l’àrea de Benestar Social (planta baixa de la Casa de la Vila), o trucar al telèfon 93.868.28.00 en hores d’oficina.


CENTRE OBERT EL BROT

El Centre Obert El Brot és un servei de suport a la socialització, l’educació, el desenvolupament de la personalitat i la consolidació de bons hàbits personals per a infants i joves de 5 a 14 anys.
L’activitat del servei es basa en el treball en grup per fomentar l’empatia, la comunicació, els vincles afectius i el desenvolupament de xarxes personals i socials a través del lleure socioeducatiu, l’art, la psicomotricitat, la lectura, l’escriptura o el coneixement de l’entorn, entre d’altres.

El funcionament del Centre Obert El Brot compta amb el suport del Consell Comarcal del Bages i de la Generalitat.

Per a més informació, cal adreçar-se a l’àrea de Benestar Social (planta baixa de la Casa de la Vila), o trucar al telèfon 93.868.28.00 en hores d’oficina.


CONSELL MUNICIPAL DELS INFANTS

El Consell Municipal dels Infants és un organisme consultiu que pretén recollir la veu dels infants, animar-los a participar en la millora de la vila i fomentar els valors de la cooperació, el compromís i el respecte.

Els seus membres, d’edats compreses entre 10 i 12 anys, representen els nens i nenes del municipi davant de l’Ajuntament. La seva permanència en el Consell Municipal dels Infants és de dos cursos.

El Consell Municipal dels Infants està format per dotze membres escollits democràticament pels seus companys de classe. Al començament de cada curs escolar se’n renova el 50% dels membres.
En el Consell Municipal dels Infants hi participen els alumnes dels col·legis Francesc Macià, Mare de Déu de Montserrat i Fedac-Súria.

Per a més informació, cal adreçar-se a l’àrea de Benestar Social (planta baixa de la Casa de la Vila), o trucar al telèfon 93.868.28.00 en hores d’oficina.

Solidaritat

SUPORT AL VOLUNTARIAT

L’àrea de Benestar Social dóna suport a les iniciatives de voluntariat que s’adrecen a les persones desfavorides per tal de garantir la cohesió social a la vila, un objectiu especialment necessari en moments de crisi.

L’expressió més destacada d’aquest compromís és l’impuls a la creació, juntament amb Càritas Parroquial, de l’Associació de Voluntaris de Súria i el recolzament a les activitats de les línies de treball d’aquesta entitat.

El magatzem de productes d’Aliments Súria és ubicat a l’antic centre de salut del carrer Ernest Solvay, un edifici de titularitat municipal. Les activitats d’Infants Súria tenen lloc a l’edifici escolar del carrer Solvay, on també es troba l’espai d’atenció primerenca que és gestionat per l’entitat.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 05-09-2019 13:38