Consell de Medi Ambient

 

El Consell Municipal de Medi Ambient és un òrgan consultiu i de participació que pretén aplegar totes les persones i entitats que treballen des de diferents àmbits en la preservació i millora del medi ambient, recollint les experiències desenvolupades a Súria al llarg de molts anys des de diferents àmbits.
 
La seva constitució va tenir lloc el desembre de 2011, amb la participació de representants d’entitats, centres escolars, grups polítics i persones a títol individual.
 
Els objectius del Consell Municipal de Medi Ambient són, entre d’altres, els següents:

 • Mantenir un espai d’informació, col.laboració, comunicació, coordinació, estudi i debat entre l’administració local i el conjunt d’entitats i persones interessades del poble.
 • Possibilitar que les línies d’actuació de l’Ajuntament comptin amb la consulta i l’opinió dels sectors implicats.
 • Vetllar per la conservació, protecció i millora del medi ambient i de l’entorn.
 • Vetllar per la reducció, reutilització i reciclatge de residus.
 • Fomentar noves actituds i hàbits sostenibles mitjançant campanyes de sensibilització.
 • Afavorir que la política mediambiental de l’Ajuntament s’adeqüi als interessos dels ciutadans i ciutadanes de la vila.

 
L’òrgan de govern del Consell és un plenari que es reuneix amb una periodicitat mínima de sis mesos. La seva estructura es completa amb diferents comissions de treball. Actualment, el Consell de Medi Ambient compta amb quatre comissions de treball:

 • Comissió d’Escoles Verdes.
 • Comissió d’energia.
 • Comissió d’aigua i medi natural.
 • Comissió de residus i via pública.

 
El Consell de Medi Ambient està adscrit a l’àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Súria.

PROJECTES

AIGUA I MEDI NATURAL

 • Projecte de recuperació i difusió dels valors naturals del Pla de Reguant i el riu Cardener. El seu objectiu és potenciar i recuperar els valors naturals del riu Cardener, així com facilitar a la població l’accés a aquest entorn natural i donar a conèixer els seus valors. Aquesta actuació també està inclosa en el Pla de Desenvolupament Local (PDL) de Súria. Seguiment: comissió de Medi Natural i Aigua del Consell Municipal de Medi Ambient i regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Súria.
 • Projecte de creació d’un voluntariat ambiental a Súria. El seu objectiu és crear i dinamitzar un grup fix de voluntariat ambiental, dedicat a la millora dels biòtops del municipi. Seguiment: comissió de Medi Natural i Aigua del Consell Municipal de Medi Ambient i regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Súria.

ENERGIA

 • Projecte de comunicació dels consums energètics municipals. El seu objectiu és donar a conèixer els consums energètics i emissions de CO2, derivades de l’ús dels equipaments, incorporant-hi informació sobre les mesures d’estalvi i eficiència energètica que es duguin a terme. Seguiment: comissió d’Energia del Consell Municipal de Medi Ambient i regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Súria.

ESCOLES VERDES

 • Treball temàtic sobre l’origen de l’energia. El seu objectiu és sensibilitzar l’alumnat sobre el bon ús de l’energia i les energies renovables. Seguiment: escoles de l’eix del Cardener i Comissió Escoles Verdes.

RESIDUS I NETEJA VIÀRIA

 • Instal·lació de papereres bicompartimentades a la via pública i als equipaments municipals. El seu objectiu és facilitar la recollida selectiva. Seguiment: comissió de Residus i Neteja Viària del Consell Municipal de Medi Ambient i regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Súria.
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01-04-2019 12:45